Έπιπλα Πάτρα Πρέγκλερ


Date:February 12, 2013

Πάγκοι Κουζίνας

Πάγκοι κουζίνας σε δάφορους χρωματισμούς στην Πάτρα. Οι πάγκοι κουζίνας είναι ιδανικοί και ανθεκτικοί για εργασίες στην κουζίνα